BİN HÜSEYİN
Nam-ı diğer Battalname

Kostantıniyye’nin bir deli câriyesi vardı: herkes ona “Deli Câriye” der, lâkin nerelerde yatıp kalkar, kimse bilmezdi. 
Hiç olmayacak zamanlarda ortaya çıkar “Bin Hüseyin!.. Bin Hüseyin!..”
deyip gezer, sonra yine sırra kadem basardı.
Bir gün, Kayser mâiyetiyle Ayasofya’ya giderken Deli Câriye ortaya çıkıverdi. “Bin Hüseyin!.. Bin Hüseyin!..” deyip geziyordu yine.
Ardınca da bir alay çocuk hep bir ağızdan “Bin Hüseyin!.. Bin Hüseyin!..” diye bağırarak alay ediyorlardı onunla.
- Tutun şunu! diye buyurdu Kayser.
Adamları Deli Câriye’yi tuttular, çocuklar kaçtılar.
Kayser,
- Bre bildiğin bir şey mi var? dedi.
- Allah bilir!
- Beni bilir misin?
- Allah bilir!
- Neden Bin Hüseyin!.. Bin Hüseyin, der gezersin?
- Allah bilir!
- Salın şunu gitsin.
“Bin Hüseyin!.. Bin Hüseyin!..” diyerek meydandan çıkıp gözlerden nihan oldu Deli Câriye.
•••
Yayınevi: İz Yayıncılık
Sayfa: 506
Yukarı